Konkursy

W dniu 04.05.2016 r. w siedzibie Starostwa Złotoryjskiego nastąpiło podsumowanie konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa (foto), do którego zaproszono dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół powiatu złotoryjskiego. Jury wybrało prace, po 5 w każdej grupie wiekowej, które pojadą na ocenę wojewódzką. Z pozostałych prac zostanie przygotowana wystawa na okoliczność obchodów DNIA STRAŻAKA, na które zostaną zaproszeni wyróżnieni  uczniowie.
Przewodnicząca Jury - Danuta Sosa

Zamieszczamy informacje dla zainteresowanych konkursem "Wspomnienia z lat 1945-1975”. Tu można pobrać  Regulamin Konkursu Historyczno-Literackiego „Złotoryja moich rodziców i dziadków”.

Zapraszamy do udziału.

  W grudniu 2008 r. zakończył się konkurs „Złotoryjanie”, w którym wzięło udział ponad 150 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 1 i 3 w Złotoryi, Rokitnicy i Jerzmanic Zdroju, Gimnazjów nr 1 i i 2 w Złotoryi oraz Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi a także jedna osoba dorosła.Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej ogłasza konkurs "Złotoryjanie" .
Tematyka konkursu obejmuje znajomość faktów związanych z wybitnymi oraz bardziej znanymi postaciami zamieszkującymi powyższy teren w przeszłości i obecnie.
Patronat honorowy nad konkursem objęli Burmistrz Miasta Złotoryi oraz Wójt Gminy Złotoryja. 

Towarzystwo Miłośników Ziemii Złotoryjskiej ogłasza Powiatowy Konkurs Krajoznawczy poświęcony  znajomości walorów przyrodniczo-krajobrazowych Pogórza Kaczawskiego. Uczestnikami mogą być uczniowie wszystkich typów szkół oraz osoby dorosłe.

Pełną treść regulaminu zamieszczamy poniżej.

REGULAMIN KONKURSU KRAJOZNAWCZO – HISTORYCZNEGO WILKOŁAK (WILCZA GÓRA)

Zamieszczamy regulamin  konkursu, do udziału w którym zachęcamy wszystkich zainteresowanych.