Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej ogłasza konkurs "Złotoryjanie" .
Tematyka konkursu obejmuje znajomość faktów związanych z wybitnymi oraz bardziej znanymi postaciami zamieszkującymi powyższy teren w przeszłości i obecnie.
Patronat honorowy nad konkursem objęli Burmistrz Miasta Złotoryi oraz Wójt Gminy Złotoryja. 

Regulamin Konkursu 
Złotoryjanie

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
2. Patronat honorowy nad konkursem objęli Burmistrz Miasta Złotoryi oraz Wójt Gminy Złotoryja.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych z miasta Złotoryi oraz miejscowości Gminy Złotoryja. Eliminacje oraz finały odbywać się będą w powyższych pionach. 
Tematyka konkursu obejmuje znajomość faktów związanych z wybitnymi oraz bardziej znanymi postaciami zamieszkującymi powyższy teren w przeszłości i obecnie a także z tymi osobistościami, które tutaj nie zamieszkiwały ale swoimi decyzjami wpłynęły na historię tego obszaru ( np. książę Henryk Brodaty, św. Jadwiga, inni władcy, dowódcy). Pytania dotyczyć będą najważniejszych faktów z ich życia, sprawowanych funkcji, zasług oraz śladów ich działalności, np. zabytków oraz nazw z nimi związanych.
4. Konkurs składa się z następujących etapów:
 - Etap I – pisemne eliminacje: 14 listopada 2008 r. o godz. 13.30 w macierzystych szkołach(20 pytań). Troje najlepszych uczniów z każdej szkoły podstawowej oraz po czworo z gimnazjów i szkół ponadpodstawowych kwalifikuje się do finału. W razie jednakowej ilości punktów szkoły przygotowują dogrywkę we własnym zakresie. 
Pisemne eliminacje z udziałem osób dorosłych odbędą się w siedzibie TMZZ 14 listopada o godz.17.00 – do finału kwalifikuje się 10 osób.
 - Etap II – finał pisemny: 5 grudnia 2008 r. o godz. 12.45 w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, ul. Szkolna 1: szkoły podstawowe - godz. 9.00, gimnazja godz. - 11.00, szkoły ponadgimnazjalne – godz. 13.00, dorośli, godz. 17.00) – 25 pytań. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom w dniu finału lub podczas uroczystości szkolnych. 
5. Zgłoszenia udziału w konkursie(dla szkół wg załączonego wzoru) prosimy dostarczyć na adres TMZZ do dnia 10 listopada b.r. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.tmzz.zlotoryja.pl. Pytania w sprawach związanych z konkursem prosimy kierować do Romana Gorzkowskiego – LO Złotoryja tel. 076-878 33 44 lub 076-878 46 72, 0661743992.

 
Pytania opracowywane będą na podstawie wydawnictw książkowych:
1. Dziedzictwo kulturowe Złotoryi na tle dziejów Śląska i Europy, Biblioteczka Miłośników Ziemi Złotoryjskiej T. 5, wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, Złotoryja 2007.
2. Dzieje Złotoryi, p. red. R. Gładkiewicza, wyd. TMZZ, Złotoryja-Wrocław 1997.
3. Gorzkowski R., Maciejak K., Złotoryja i okolice – przewodnik, wyd. TMZZ, wyd. 2, Złotoryja 2006.
4. Michler A., Gmina Złotoryja dawniej i dziś. Zarys historii miejscowości, dziedzictwo kulturowe oraz dorobek współczesności, wyd. Urząd Gminy Złotoryja, Złotoryja 2006.
5. Michler A., Jadwiga – księżna i święta. Szkic o życiu Jadwigi w 750 rocznicę śmierci, Złotoryja 1993.
6. Michler A., Valentin Trozendorf nauczyciel Śląska, Biblioteczka Miłośników Ziemi Złotoryjskiej T. 1, wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, Złotoryja 1996.

  oraz stron internetowych:
  www.zlotoryja.pl www.zlotoryja.com.pl www.powiat-zlotoryja.pl 
  www. tmzz.zlotoryja.pl
   
  Wszystkie wydawnictwa książkowe są dostępne w siedzibie TMZZ.
  
 
Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić w układzie: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
…………………………., dnia ..………………2008 r.(pieczęć szkoły)KONKURS
ZŁOTORYJANIE


KARTA ZGŁOSZENIA

................................................................... zgłasza udział ……………………….. uczniów
  (nazwa szkoły) (ilość)


w eliminacjach szkolnych konkursu. Opiekunem(ami) uczestników jest(są):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


L.p.     Imię i nazwisko uczestnika    Klasa
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 
 
Podpis osoby zgłaszającej (dyrektora szkoły) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------