Statut i inne

treść Statutu można też pobrać w postaci pliku PDF

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

STATUT

tekst ujednolicony
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na Walnym Zebraniu Członków
dnia 03.04.2019r.