Archiwum

MIASTO ZŁOTORYJA MA 800 LAT

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej realizując cykl spotkań pod nazwą „OSIEM PRELEKCJI NA OSIEMSETLECIE”
zaprasza na prelekcję: „Złotoryjskie rzemiosło dawniej i dziś” w dniu 31 marca 2011 roku o godzinie 17:30
Odczyt w sali konferencyjnej PODN ul. Szkolna 1 wygłosi pan Tomasz Szymaniak .

W realizacji tematu z TMZZ współdziałają: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Cech Rzemiosł Różnych.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze TMZZ
w dniu 28 marca 2011 r. o godzinie 17.00,
(drugi termin: 17.15).

Relacja z zebrania poniżej:

 

Informujemy, że w dwóch kolejnych numerach czasopisma "Echo Złotoryi" (kwiecień, maj) ukazały się w ramach projektu "Razem przez 800 lat" osobne strony o gminie Złotoryja poświęcone wiadomościom statystycznym i zarysowi historii gminy.

W następnych numerach "Echo Złotoryi"opisywać będzie zabytki, walory przyrodnicze oraz turystyczne gminy Złotoryja.

Stowarzyszenie "NASZE RIO" oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej przeprowadziły w piątek 13 czerwca 2014 publiczną zbiórkę "Bańkogranie", z której całość zebranych środków została przeznaczona na rehabilitację Krystiana Derbisza. Prowadzone przez wolonatariuszy działania, w tym kwesta do sześciu puszek na Rynku oraz licytacja przyniosły łącznie ponad półtora tysiąca złotych, przy kosztach finansowych 0 zł. Niewymierny był jednak wkład i zaangażowanie wszystkich uczestników akcji.

Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom oraz uczestnikom akcji. Sprawozdanie i zdjęcia zobaczyć na facebookowym profilu stowarzyszenia Nasze Rio.

 

Czasopismo "Echo Złotoryi" zdobyło Dolnośląski Klucz Sukcesu dla najlepszej gazety lokalnej.

Na Gali odbywającej się 12 czerwca 2014 roku w Wałbrzychu w auli PWSZ wręczono redaktorowi naczelnemu Echa dyplom wyróżnienia oraz statuetkę Klucza. W krótkiej mowie p. Robert Pawłowski skierował podziękowania dla Kapituły za wyróżnienie oraz dla grupy współpracowników za pracę nad miesięcznikiem. W rozmowach z członkami Kapituły oraz innymi uczestnikami Gali można było usłyszeć słowa podziwu dla poziomu dziennikarskiego Echa, szerokiego wachlarza poruszanej tematyki oraz niezwykłego dla lokalnego czasopisma poziomu wydawniczego.

"Echo Złotoryi" to wspaniała, kolorowa kronika życia ludzi tu mieszkających, tu żyjących i tu działających.

Gratulujemy serdecznie!

W naszej Galerii kilka fotografii z uroczystości wręczania Dolnośląskiego Klucza Sukcesu.