Biblioteka

   Zbiory książkowe biblioteki to ponad 400 woluminów - obejmują publikacje dotyczące przede wszystkim powiatu złotoryjskiego a także Dolnego Śląska. Część dotyczy miast i regionów, z którymi Złotoryja utrzymuje różnego rodzaju kontakty (miasta partnerskie, szkoły itp). Przedmiotem gromadzenia są także czasopisma, przede wszystkim wydawane na terenie miasta i powiatu oraz poza tym terenem. W bibliotece znajduje się ponad 20 prac magisterskich, dyplomowych, semestralnych, konkursowych itp.

  Dużą część zbiorow stanowią dokumenty życia społecznego, odzwierciedlające aktywność gospodarczą, polityczną i kulturalną miasta i powiatu. Oprócz druków i rękopisów gromadzone są zbiory utrwalane na nośnikach innych niż papier (dyskietki, kasety magnetowidowe, plyty). Największa część to zbiory polskojęzyczne, ale  są także obcojęzyczne: niemieckie, czeskie,angielskie, norweskie, holenderskie. Ze zbiorów korzystają przede wszystkim studenci oraz nauczyciele zainteresowani regionalizmem. W bibliotece znajdują się także depozyty.

Zapraszamy do korzystania !!!