Ścieżka Św. Jadwigi

Święta Jadwiga żyła w latach 1174/78-1243. Urodzona w Andechs w Bawarii, przybyła na Śląsk w latach 1186-90, aby zostać żoną księcia Henryka Brodatego. Zasłynęła z licznych cnót chrześcijańskich, ascetycznego życia, fundacji wielu świątyń i klasztorów. Pochowana została w Trzebnicy i kanonizowana w 1267r. Czczona jest jako Patronka Śląska oraz Święta Dwóch Narodów.

Ponad półtorej setki dzieci, młodzieży i dorosłych wybrało się w sobotę 10. października 2015 na tegoroczny XVIII Rajd Jadwiżański, pod patronatem pani Wójt i we współpracy z Gminą Złotoryja, organizowany przez TMZZ. Ta cykliczna impreza, przeznaczona głównie dla uczniów szkół, jest jednak otwarta dla wszystkich chętnych do pełnego refleksji przejścia trasy ze Złotoryi do Rokitnicy.

W naszej Galerii maleńki zestaw wybranych fotografii z Rajdu.

Tradycyjnie już Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej poprzez Ośrodek Dokumentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej organizuje XV Rajd Jadwiżański. Zbiórka uczestników Rajdu 6 października 2012r. o godz. 9:00 przed kościołem św. Jadwigi.
Na rajd zapraszamy mieszkańców miasta i okolic,  zapewniamy, że odbędzie się bez względu na pogodę.

 A tu - relacja opisująca Rajd widziany oczyma uczniów LO i ich opiekuna wraz ze zdjęciami.

Jak w ubiegłych latach, tak i teraz, kilkanaście osób z TMZZ w dniu 2 kwietnia 2009 r. o godz. 2137 spotkało się na Ścieżce św. Jadwigi pomiędzy Kopaczem a Rokitnicą, przy drzewku, które nosi imię Jana Pawła II. Zapłonęły znicze i pod gwiaździste niebo popłynęły słowa „Barki” oraz nastrojowej organowej melodii w wykonaniu Marii Kałkus.