Święta Jadwiga żyła w latach 1174/78-1243. Urodzona w Andechs w Bawarii, przybyła na Śląsk w latach 1186-90, aby zostać żoną księcia Henryka Brodatego. Zasłynęła z licznych cnót chrześcijańskich, ascetycznego życia, fundacji wielu świątyń i klasztorów. Pochowana została w Trzebnicy i kanonizowana w 1267r. Czczona jest jako Patronka Śląska oraz Święta Dwóch Narodów.

Działalność księcia Henryka Brodatego i Jadwigi przyczyniła się do powstania Złotoryi oraz rozwoju miasta i okolic. Książę nadał Złotoryi w 1211 r. magdeburskie prawa miejskie, jako pierwszej miejscowości w Polsce. Zapewne za życia Świętej do Złotoryi przybyli z jej inicjatywy franciszkanie.

Wędrując śladami Świętej Jadwigi zapoznajemy się z jej życiem i dokonaniami, zwiedzamy ważne miejscowości oraz zabytki ziemi złotoryjskiej. Trwa tutaj kult Świętej Jadwigi oraz rozwijają się jadwiżańskie tradycje. W kościołach Jej wezwania znajdują się wizerunki Świętej Jadwigi, rokrocznie odbywają się Rajdy Jadwiżańskie oraz konkursy. Złotoryję i Rokitnicę łączy Ścieżka św. Jadwigi.

Regulamin Odznaki Jadwiżańskiej - tu do pobrania, wydrukowania i stosowania.