Ponad półtorej setki dzieci, młodzieży i dorosłych wybrało się w sobotę 10. października 2015 na tegoroczny XVIII Rajd Jadwiżański, pod patronatem pani Wójt i we współpracy z Gminą Złotoryja, organizowany przez TMZZ. Ta cykliczna impreza, przeznaczona głównie dla uczniów szkół, jest jednak otwarta dla wszystkich chętnych do pełnego refleksji przejścia trasy ze Złotoryi do Rokitnicy.

W naszej Galerii maleńki zestaw wybranych fotografii z Rajdu.

Na początek o godzinie 9.00 wszyscy zebrali się w kościele św. Jadwigi powitani muzyką i radosnym śpiewem Scholi. Proboszcz O. Bogdan Koczor pokazał obraz z postacią św. Jadwigi na ołtarzu i dokonał analizy jego treści, przechodząc następnie do kwestii celów, jakie winny przyświecać wyruszającym na pielgrzymkę, bo przecież Rajd do taka mała pielgrzymka. Potem w imieniu uśmiechającej się z ławki pani Wójt Marii Leśnej przywitał rajdowiczów prezes TMZZ Aleksander Pecyna. A po uwagach organizacyjnych komandora rajdu p. Małgorzaty Szcześniak i przypomnieniu zasad bezpiecznego przemieszczania się i przekraczania dróg nastąpiło przejście trasy i zakończenie na wzgórzu zamkowym w Rokitnicy.

Tak krótka relacja nie wyczerpywałaby jednak całego przebiegu Rajdu Jadwiżańskiego. Zatem już nie chronologicznie wymieńmy co się działo po drodze.

Przy każdym z głazów wyznaczających trakt rajdowy, wypisane są na tablicach cnoty i zasługi księżnej oraz podawane są informacje z jej życia (zainteresowani mogą o tym przeczytać na stronie Gmina wczoraj i dziś - Szlaki turystyczne). Uczestnicy mogli usłyszeć od pani komandor wyjaśnienia i komentarz historyczny. W połowie trasy przy V kamieniu jest posadzonych kilka drzewek papieskich, z najważniejszym, przypominającym postać polskiego papieża Jana Pawła II. Tutaj kilka chwil dłużej zatrzymała się grupa towarzyszących Rajdowi pań, które widać często zachodzą na to miejsce w trakcie spacerów z kijkami. Niektórzy z uczestników z zaskoczeniem zauważyli, ze polna ścieżka między Złotoryją a Rokitnicą to teraz pokryta asfaltem droga, zaskoczenie nie mniejsze było i w Rokitnicy, gdzie grupa przeszła po nowo położonym chodniku. Na samym wzgórzu czekało zaś na przybywających rozpalone ognisko oraz poczęstunek, którego fundatorem była organizująca rajd Gmina Złotoryja. Wędrowcy odebrali Dyplomy za udział (dla szkół) i Podziękowania (dla opiekunów i organizatorów). Szczególne podziękowania skierowano dla pani Wiolety Michalczyk, która w organizację każdego z Rajdów Jadwiżańskich wchodzi z wielkim zaangażowaniem.

Słowa podziękowań należą się jednak wszystkim: uczestnikom najmłodszym, dzieciom i młodzieży, dorosłym opiekunom i dorosłym wolontariuszom pomagającym przed oraz w trakcie imprezy, dostarczającym na wzgórze kiełbaski oraz tym, którzy przygotowali kijki do ich opiekania. Muzykom i śpiewakom, którzy z proboszczem witali uczestników i tym, którzy dotrwali do końca i potem zaprowadzili na wzgórzu porządek.

Do zobaczenia na Rajdzie za rok!