Droga Św. Jakuba

I. Vita est peregrinatio – na jakubowym szlaku

  W 1583 r. złotoryjska rada miejska ufundowała w kościele mariackim ambonę, zlecając jej wykonanie doświadczonemu artyście Baltazarowi Schnitzerowi. W kwietniu następnego roku nastąpiło uroczyste poświęcenie gotowego dzieła. Na korpusie oraz balustradzie schodów ambony centralne miejsce zajmują nisze z postaciami dziesięciu apostołów, dwaj pozostali, św. Paweł i Piotr, stoją przy bramce kazalnicy. Od strony ołtarza widzimy postać brodatego mężczyzny z księgą i mieczem – to św. Jakub zwany Starszym lub Większym, czyli Jacobus Maior.

W ramach obchodów 20–lecia TMZZ, 15-09-2007 odbył się rajd Szlakiem św. Jakuba. Spotkaliśmy się przed ZOK-iem o 8:00, gdzie prezes Towarzystwa, Aleksander Borys nawoływał do wsiadania do autokaru.
{jgrotator folder:=[zdjecia/2007rajd] width:=[100] height:=[100]}

Zaplanowane przejście kolejny raz Drogą św. Jakuba rozpoczęło się w dniu 25 lipca 2009 r. o godz. 8.50 przed kościołem św. Antoniego w Jerzmanicach Zdroju. Rozpoczęliśmy mszą św. o godz. 9.00 a następnie wyruszyliśmy z Jerzmanic Zdroju przez Pielgrzymkę i Twardocice do Rochowa. Tutaj (przy krzyżu pokutnym i w pobliżu granicy powiatu) opuściliśmy Drogę i przez Świątek oraz Złotoryjski Las doszliśmy do Choińca skąd prywatnymi środkami transportu lub autobusem zamówionym przez TMZZ wróciliśmy do Złotoryi.

Wielu pielgrzymów podjęło trud i udało się na IV Złotoryjską Pielgrzymkę Drogą św. Jakuba w lipcu 2011 roku.  Po spotkaniu przy drzewku im. Jana Pawła II, między Kopaczem a Rokitnicą, grupa przeszła pieszo przez Rokitnicę, Kopacz, Złotoryję do Jerzmanic-Zdroju, zwracając uwagę na miejsca związane z kultem św. Jakuba i Jubileuszem 800-lecia Złotoryi.
W siedzibie  TMZZ można nabyć widokówki dotyczące Drogi św.Jakuba na terenie powiatu złotoryjskiego.

Szczęśliwie odbył się kolejny Spacer Drogą św. Jakuba - z Lwówka Śląskiego do Lubania w dniach 19-21 lipca 2013.
Traktujemy go jako kolejny etap zbliżający uczestników do celu wszystkich pielgrzymek podążających tą Drogą.

Organizatorem był  p. R.Gorzkowski

Zdjęcia z wyjścia i finału trasy w naszej galerii.