Archiwum

Przedstawiamy poniżej plan pracy TMZZ na 2011 r. - rok jubileuszu 800 lecia Złotoryi.

  • 20. stycznia - Doroczne spotkanie z czytelnikami Echa Złotoryi wspólnie ze Złotoryjskim Klubem Fotograficznym, wystawa fotografii
  • 30. stycznia - Prelekcja "Rola zakonów i duchowieństwa w dziejach Złotoryi" (kościół św. Jadwigi)
  • 12. lutego - Prelekcja "Najsłynniejszy złotoryjanin rektorem książęcej szkoły" (kościół św. Jadwigi)
  • 1-27. marca - Spotkania organizacyjne projektu "Razem przez 800 lat" (Realizacja Projektu: 1.III-31.VIII)

 

 

Rewelacyjne są dla TMZZ wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się 21 listopada.

Towarzystwo obsadziło 6 spośród 15 miejsc w Radzie Miejskiej.

Kandydaci startujący pod znamiennym hasłem wyborczym: "Wybierz nasze towarzystwo", którzy zamienili je w sukces to:
Barbara Listwan - 16,76% głosów, Józef Banaszek - 22,93%, Ewa Miara - 21,61%, Tadeusz Oleksów - 18,91%, Andrzej Piekut - 19,80% oraz lider pod względem głosów poparcia Roman Gorzkowski - 33,33%.

Przedstawiciele TMMZ w Radzie to w większości doświadczeni radni, działający w tym gremium również w poprzedniej kadencji.

... Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej kolejny raz zgłosiło kandydatów do Rady Miejskiej w Złotoryi. Nasi kandydaci – a jest ich jedenaścioro – zobowiązują się realizować w sposób jak najlepszy interesy wszystkich mieszkańców.

Prosimy więc: ODDAJCIE NA NICH SWÓJ GŁOS!
Pamiętajmy, że w wyborach – głosując na naszych kandydatów – chcemy równocześnie wybrać najlepszych.

Spotkajmy się wszyscy przy urnach wyborczych i pamiętajmy, że prawo to uzyskaliśmy dzięki wieloletniej walce o demokrację w naszym kraju.

Prezes TMZZ
Aleksander Borys

*/ pełny tekst odezwy wyborczej TMZZ na stronie http://www.tmzz.pl

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej zaprasza
uczniów szkół oraz osoby dorosłe

do udziału w konkursie "Od pomysłu do przemysłu".

 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej zaprasza do udziału
w IX Powiatowym Dniu Regionalisty
pod patronatem Starosty Powiatu Złotoryjskiego
w dniu 17 września 2010 r. na Kopaczu