W grudniu 2008 r. zakończył się konkurs „Złotoryjanie”, w którym wzięło udział ponad 150 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 1 i 3 w Złotoryi, Rokitnicy i Jerzmanic Zdroju, Gimnazjów nr 1 i i 2 w Złotoryi oraz Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi a także jedna osoba dorosła.  W grudniu 2008 r. zakończył się konkurs „Złotoryjanie”, w którym wzięło udział ponad 150 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 1 i 3 w Złotoryi, Rokitnicy i Jerzmanic Zdroju, Gimnazjów nr 1 i i 2 w Złotoryi oraz Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi a także jedna osoba dorosła.
W finale zwyciężyli:
Szkoły Podstawowe:
I m. – Magdalena Wilczyńska(SP 1 w Złotoryi)
II m. – Angelika Ludynia(SP Jerzmanice Zdrój)
III m. – Daria Golba(SP. Jerzmanice Zdrój), Karolina Hanysz(SP 3 w Złotoryi)
IV m. – Kamil Stuczyński(SP 1 w Złotoryi)
V m. – Michał Regulski(SP w Rokitnicy), Robert Siek(SP 1 w Złotoryi), Daria Sobczyk(SP w Jerzmanicach Zdroju)
Gimnazja:
I m. – Agnieszka Gorgolewska(G nr 1 w Złotoryi)
II m. – Joanna Chmielowska(G nr 1), Adrianna Chybowska(G nr 1)
III m. – Anna Orszulak(G nr 1)
IV m. - Paulina Czechowicz(G nr 2), Mateusz Hajdun(G nr 2)
V m. – Szymon Zagórski(G nr 1)
Szkoły Ponadgimnazjalne:
I m. – Kacper Pawłowski(LO)
II m. – Karolina Rybicka(LO)
III m. – Piotr Kieruzal(LO)
IV m. – Paulina Hupental(LO)
V m. – Izabela Kaczmarczyk(LO)
W kategorii osób dorosłych zwyciężyła Anetta Chojnecka. 

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, gratulujemy zwycięzcom! Za przygotowanie uczniów do konkursu dziękujemy nauczycielom: Paniom Marii Bielak, Małgorzacie Chmielowskiej, Grażynie Gorzkowskiej, Beacie Iwińskiej, Anecie Ślęzak, Ewie Witkowskiej i Panom Damianowi Komadzie, Kajetanowi Kukli i Mirosławowi Pieterkowi. Patronom konkursu, Pani Wójt Marii Leśnej i Panu Burmistrzowi Ireneuszowi Żurawskiemu dziękujemy za ufundowanie nagród, które wzbogaciły regionalne biblioteczki zwycięzców.