Towarzystwo Miłośników Ziemii Złotoryjskiej ogłasza Powiatowy Konkurs Krajoznawczy poświęcony  znajomości walorów przyrodniczo-krajobrazowych Pogórza Kaczawskiego. Uczestnikami mogą być uczniowie wszystkich typów szkół oraz osoby dorosłe.

Pełną treść regulaminu zamieszczamy poniżej.

Regulamin Powiatowego Konkursu Krajoznawczego 
Walory przyrodniczo-krajobrazowe Pogórza Kaczawskiego   

  1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
  2. Patronat honorowy nad konkursem objęli Burmistrz Miasta Złotoryi oraz Starosta Powiatu Złotoryjskiego.
  3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych z miejscowości powiatu złotoryjskiego. Eliminacje oraz finały odbywać się będą w powyższych pionach.
  4. Tematyka konkursu obejmuje obszar Pogórza Kaczawskiego znajdujący się w granicach powiatu złotoryjskiego. Zasięg podaje załączona mapa.
    Pytania dotyczyć będą następujących elementów:

- rezerwatów przyrody, pomników przyrody, obszarów chronionego krajobrazu

- najpopularniejszych okazów fauny i flory,

- rzek, wzniesień,

- ogólnych cech klimatu,

- szlaków, tras i ścieżek turystycznych(pieszych i rowerowych)

- najważniejszych bogactw naturalnych (złota, rudy miedzi, surowców skalnych) oraz     obszarów ich występowania i wydobywania

Zakres konkursu nie obejmuje wiadomości na temat zabytków i historii w/w obszaru za wyjątkiem zabytków związanych z wydobywaniem bogactw naturalnych.

  1. Konkurs składa się z następujących etapów:

v     Etap I – pisemne eliminacje szkolne:  17 października 2007 r. o godz. 13.30 w macierzystych szkołach(20 pytań). Troje najlepszych uczniów z każdej szkoły podstawowej oraz po czworo z gimnazjów i szkół ponadpodstawowych kwalifikuje się do półfinału. W razie jednakowej ilości punktów szkoły przygotowują dogrywkę we własnym zakresie.

Pisemne eliminacje z udziałem osób dorosłych odbędą się w siedzibie TMZZ 22 października  o godz.17.00 – do półfinału kwalifikuje się 15 osób.

v     Etap II – półfinał pisemny: 31 października 2007 r. o godz. 12.45 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi(dla uczniów szkół podstawowych), Gimnazjum w Wilkowie(dla uczniów gimnazjów), Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz w siedzibie TMZZ(dorośli, godz. 17.00) – 15 pytań. Do finału kwalifikuje się 10 uczniów w pionie szkół podstawowych, 8 z gimnazjów, 5 ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 5 dorosłych.

v     Etap III – pisemny finał indywidualny -  21 listopada 2007 o godz. 12.00(dorośli – godz. 17.00) w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, ul. Szkolna 1 (20 pytań). Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom w dniu finału.

  1. Zgłoszenia udziału w konkursie(dla szkół wg załączonego wzoru) prosimy dostarczyć na adres TMZZ do dnia 12 października b.r. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.tmzz.zlotoryja.pl. Pytania w sprawach związanych z konkursem prosimy kierować do Romana Gorzkowskiego – LO Złotoryja, tel. 076-878 43 44 lub 076-878 46 72, 0661743992.


Pytania opracowywane będą na podstawie:
 

A.      Mapy i plany:
-  Plan miasta Złotoryi i okolic, wyd. I, Jelenia Góra 2002.
                              
-  Góry i Pogórze Kaczawskie,  Warszawa-Wrocław 1992 lub następne wydania
                              
-  Góry i Pogórze Kaczawskie, Jelenia Góra 2004.
                              
Park Krajobrazowy „Chełmy”, Warszawa-Wrocław 1995(wyd. I) lub 1999(wyd. II),
                              
-  Złotoryja – złoty szlak rowerowy, Jelenia Góra 2005.
                              
-  Województwo legnickie - szlaki turystyczne, Warszawa-Wrocław 1991.
                              
Mapa ochrony przyrody – Sudety Zachodnie, Jelenia Góra 2003.
 

B. Wydawnictwa książkowe:    
1.    Słownik geografii turystycznej Sudetów, T. VII: Pogórze Kaczawskie, p. red. M. Staffy,
            Wrocław 2002.    
2.    Kinga Maciejak, Krzysztof Maciejak, Na tropach dawnego górnictwa Gór i Pogórza Kaczawskiego.
            Przewodnik, Złotoryja 2006.
3.        Droga św. Jakuba Via Regia – Dolny Śląsk. Przewodnik pielgrzyma, Janice 2006.
4.        Fauna i flora Pogórza Kaczawskiego – gmina wiejska Złotoryja, Złotoryja 2005.
5.        Nadleśnictwo Złotoryja, wyd. Nadleśnictwo Złotoryja, Złotoryja 2004.
6.        R. Gorzkowski, K. Maciejak, Złotoryja i okolice – przewodnik, wyd. TMZZ, Złotoryja 2006.
7.        Sokołowiec – Falkenhain. 800 lat miejscowości, Sokołowiec 2006.
8.        Rozwój sieci ekoturystyki Pogórza Kaczawskiego. Ochrona oraz zachowanie historycznych terenów złotonośnych, Złotoryja 2006.
9.        Świerzawa i okolice. Turystyka i rekreacja, Świerzawa 2006.
10.     Ostrzyca Proboszczowicka – folder krajoznawczy, Legnica[1992].
11.     Pomniki przyrody województwa legnickiego, Legnica 1991.
12.     P. Norko, Z. Fiks-Mosoń, S. Grzyb, Góry i Pogórze Kaczawskie – moje miejsca w dolinie Kaczawy, Świerzawa 2003.
13.     Ścieżka św. Jadwigi Złotoryja – Rokitnica, wyd. TMZZ, Złotoryja 2001
14.     Eko Kaczawa. Materiały opracowane podczas realizacji projektu(styczeń 2007 – czerwiec 2007), wyd. Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości, Złotoryja 2007.
15.     P. Norko, Ścieżka przyrodnicza „Wokół Wielisławki”, Złotoryja 2006.
16.     R. Gorzkowski, Pielgrzymka i okolice, Pielgrzymka 1993.
17.     Dymarki Kaczawskie, wyd. Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, Złotoryja 2006 (lub 2007).
18.     Złotoryja – przewodnik dla rowerzystów, Jelenia Góra 2005.
19.     Powiat Złotoryjski, Złotoryja 1999.
20.     Powiat Złotoryjski, Złotoryja  2000.
21.     Góry i Pogórze Kaczawskie. Europejskie dziedzictwo przyrodnicze, wyd. Klub Przyrodników, Świebodzin 2004.

C. Informacje na stronach internetowych:               
www.zlotoryja.pl                   www.powiat-zlotoryja.pl                       tmzz.zlotoryja.pl    
               
www.świerzawa.pl                www.grodziec.com                  
 

Wszystkie mapy i wydawnictwa książkowe są dostępne w siedzibie TMZZ.  

Wybór stron:

Szk. Podstawowe(SP):                A.,C. – całość Gimnazja(G):                 A.,C. – całość   Ponadgimnazjalne i dorośli:                 A.,C. – całość
B.1–s.13-15,25-26,248-249,382, 384,62 B.1–jakSP+250 B.1–jakG
B.2–s.9-11,14-15,43-46 B.2–jakSP+16-17,43-46 B.2–jakG+12-13,37-38,48-50
B.3–mapanaokładce B.3–72-79,mapa B.3–jakG,mapa
B.4–fot.zwierzątiptaków B.4–jakSP B.4–jakSP
B.5–s.18-20 B.5–jakSP+21-29 B.5–jakG
B.6–s.12-13,24-25,30,47,54,68-70,
71,74,76,67-68,78,78-85, 81-82
B.6-jakSP+s.9-10,60-65, B.6–jakG
B.7– B.7– B.7–5-6
B.8–s.2-5,14-16 B.8–jakSP+s.10 B.8–jakG
B.9–s.5,15 B.9–jakSP+15-16 B.9–jakG
B.10– B.10–1-4 B.10–jakG
B.11–s.14,19-20 B.11–jakSP B.11–jakSP
B.12–s.6-10,14-23,26-27,39-40 B.12–jakSP B.12–jakG+37-38
B.13–całość B.13–całość B.13–całość
B.14–s.8-9,36-38 B.14–jakSP+47-49 B.14–jakG
B.15–s.25+fot.drzew B.15–jakSP B.15–jakSP
B.16–s.10-11 B.16–jakSP B.16–8-11
B.17–całość B.17–całość B.17–całość
B.18–atrakcje turyst. Złotoryi,
Wilcza Góra, Kopalnia ZłotaAurelia”,Leszczyna
B.18–jakSP B.18–jakSP
B.19–s.17,19 B.19–jakSP B.19–jakSP
B.20–s.2,7,14-15,19,mapas.2okładki B.20–jakSP B.20–jakSP
B.21–s.43,45,63,77,79 B.21–jakSP+13,15,53,55,57(nazwy),65 B.21–jakG+41,69