Wystawy

ZaproszenieWystawa z okazji 125-lecia języka esperanto, której uroczyste otwarcie w siedzibie TMZZ (Bacalarus) odbędzie się 12 czerwca o 17.00 to okazja do przypomnienia postaci p. Adama Pleśniara, złotoryjskiego propagatora tego języka.
Program:
- otwarcie wystawy oraz wystąpienia organizatorów i gości
- prezentacja eksponatów i historia esperanto, Małgorzata Komarnicka
- monodram "Doktoro Zamenhof", Helena Biskup
- występ Kamili Jasionowicz laureatki Europejskiego Konkursu Piosenki Esperanckiej

Fotograficzna relacja z otwarcia wystawy została zamieszczona w naszej Galerii. -->

 

 

18 października tego roku o godzinie 17.00 w siedzibie naszego Towarzystwa odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Historia i współczesność Pielgrzymki”.

Na wstępie zabrał głos prezes p. Aleksander Borys. Pogratulował organizatorom ciekawej inicjatywy i oddał głos p. W. Michalczyk, która przybliżyła licznie zgromadzonym gościom ideę  i cele tego przedsięwzięcia.

Ekspozycja zawiera licznie zgromadzone eksponaty, zarówno ze zbiorów prywatnych mieszkańców wsi, jak i przekazane przez organizacje działające na jej terenie. Całość jest ilustrowana fotografiami przedstawiającymi obiekty, ludzi i przyrodę Pielgrzymki. Na wystawie możemy podziwiać także dzieła lokalnych twórców.

Wystawę można zwiedzać do świąt Bożego Narodzenia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 15.00.  W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania z przewodnikiem (tel 76- 8788137 ). Zachęcamy szczególnie młodzież szkolną wraz z opiekunami, ponieważ jest to dla nich niecodzienna lekcja historii.

Relacja z otwarcia wystawy dostępna jest tutaj.

Od czasu utworzenia Ośrodka Dokumentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej zorganizowano tutaj wiele wystaw.
Między innymi zaprezentowane zostały:
- wystawa twórczości młodzieży szkolnej z Gimnazjum w Zagrodnie, - wystawa malarstwa Hanny Krzewskiej-Lis, ODiODZZ,
- wystawa Ziemia złotoryjska na dawnej widokówce, Muzeum Złota, organizator Klub Kolekcjonera, Muzeum Złota, 
- wystawa malarstwa Krzysztofa Łabatczuka, ODiODZZ
- wystawa haftu Marii Gawlik, ODiODZZ
- wystawa malarstwa Lidii Malickiej, ODiODZZ 
- wystawa z okazji 800-lecia Dobkowa
- zbiory dokumentujące historię oświaty złotoryjskiej

Kolejne wystawy są opisywane w artykułach w dziale Aktualności