Prezes: Kazimiera Tuchowska
Wiceprezes: Aleksander Borys
Skarbnik: Krystyna Rybicka
Sekretarz: Małgorzata Pokrywka

Członkowie:
Danuta Sosa
Wioleta Michalczyk
Maria Leśna

Zarząd zbiera się w  pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00