9 stycznia spotkaliśmy się w gronie członków, sympatyków i przyjaciół TMZZ na podsumowaniu naszej działalności w 2023 roku. Pani Prezes Kazimiera Tuchowska podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się  do realizacji naszych działań, zarówno pracą społeczną, jak i  i wsparły nas finansowo.  

Nasze Towarzystwo zostało nagrodzone za zasługi dla województwa dolnośląskiego Honorową Złotą Odznaką, przekazaną przez  panią Jadwigę Szeląg - radną Sejmiku Dolnośląskiego. Przyjęliśmy także do naszego grona 10 nowych członków.