9 października 2021 r. odbył się XXIII Rajd Jadwiżański. Powinien być to rajd numer 24, ale rok temu pandemia pokrzyżowała nam plany. Tym razem udało się wszystko. Dopisała złota polska jesień i zebrała się prawie setka uczestników w różnym wieku, wszyscy w  doskonałych humorach. W kościele Św. Jadwigi powitał zebranych ojciec Bogdan Koczor. Mieliśmy okazję wspólnego śpiewu i przypomnieliśmy sobie postać patronki kościoła. Przed wyruszeniem na trasę rajdu udzielono uczestnikom błogosławieństwa.

Przed kościołem, przy pierwszym kamieniu i tablicy na Ścieżce św. Jadwigi, pałeczkę przejęła Małgorzata Szcześniak - niezawodny od lat koordynator rajdu. Pod jej przewodnictwem powędrowaliśmy 6,5 km na Zamek w Rokitnicy, słuchając na kolejnych przystankach historii związanych ze św. Jadwigą. Po wejściu na wzgórze Zamkowe czekały na nas pyszne kiełbaski, przekazane przez pana Zbigniewa Skowrona (Zakład Mięsny w Złotoryi), do upieczenia na ognisku przygotowanym przez Szkołę Podstawową w Rokitnicy.

Na zakończenie organizatorzy rajdu wręczyli opiekunom grup pamiątkowe dyplomy, a  dzieci dostały dodatkowo słodycze. Dziękujemy jednocześnie członkom i sympatykom TMZZ za zaangażowanie w organizację rajdu, a Gminie Wiejskiej Złotoryja za dofinansowanie imprezy. Bez nich nie byłoby takiej świetnej imprezy. Mieliśmy wśród nas gości z Zamku we Wleniu, którego historia też jest związana z postacią Jadwigi Śląskiej.