na prelekcję na temat „JADWIGA - KSIĘŻNA, ŻONA, MATKA I ŚWIĘTA” przygotowaną przez  Pana Alfreda  Michlera.

Prelekcja  odbędzie się  25.08.2023 o godz. 11 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Szkolnej 1, na parterze Domu Nauczyciela „Bacalarus”.

W 2023 roku   przypada 880 rocznica śmierci Jadwigi Śląskiej, wyniesionej w roku 1267 do godności świętej, patronki aż czterech świątyń w powiecie złotoryjskim. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej przypomina tę rocznicę nie tyle dla uczczenia śmierci patronki Śląska, ile dla przypomnienia jej wartościowych działań i zasług, a także działań najbliższych jej osób: męża Henryka I Brodatego oraz jej ukochanego syna, Henryka II Pobożnego. O nich była mowa   w prelekcjach Andrzeja Potycza (12 kwietnia) i Romana Gorzkowskiego (30 maja). Jadwiga Śląska to jedyna postać w orszaku świętych, która ma „obywatelstwo” Ziemi Złotoryjskiej, „mieszkała” na piastowskim zamku w Rokitnicy i często odwiedzała Złotoryję. Między Złotoryją a Rokitnicą „pracowała” na świętość i do niej dojrzewała.