Długo szukałem i rozpytywałem o dokładną datę powstania naszej Orkiestry Górniczej ZG „LENA”. Nieoczekiwanie znalazłem ją bardzo blisko, bo w pracy magisterskiej mojego swata Henryka Hanebacha na temat ZG „Lena”. A on wydobył ją z wywiadu z jednym z  pierwszych dyrygentów - Janem Werbowym.

Data urodzin zespołu to 6 kwietnia 1949r. Miejsce urodzenia - stara cechownia „Leny”. W pierwszej próbie uczestniczyli: dyrygent Józef Wasylak, Jan Werbowy, Marian Chanasiński, Józef Gnatkowski, Paweł Mrzyk, Stefan Stusik, Konstanty Szłapa, Marian Czuryło, Stanisław Woch, Marian Malik, ? Wilczak, Edward Lawitschko, Zygmunt Okulski, Stanisław Marcinkiewicz, Ryszard Konowałow, Wacław Wankiewicz. Pierwsze próby orkiestra odbywała w starej cechowni, a następnie w tzw. starej świetlicy. W  okresie 75. lat działalności członkami orkiestry było ok. 120 osób. Ważną rolę w historii zespołu odegrał także Konrad Bryjanowski (1909 – 1990) – od 1949 r. organista w kościele pw. Św. Jadwigi. Aktualnie podobną rolę pełni Zbigniew Krupiński. Prywatnie dojeżdża z  Legnicy, jest twórczy i aktywny. Opracowuje i komponuje utwory nie tylko dla orkiestry, lecz także dla zespołu „Fudżijamki” z Proboszczowa. Orkiestra Górnicza jest pewnie najstarszym zespołem w historii powojennej Złotoryi – ma 75 lat. Ale tego poważnego już wieku po nim nie widać – postawa i stroje muzyków robią wrażenie już bez grania. W latach 80. XX w. z orkiestrą związane były doboszki (werblistki). Doboszki dzielnie kroczyły przed orkiestrą, a na ich czele tamburmajorka Iwona Tokarz (Pawłowska). Uroda i strój nastoletnich dziewcząt czyniły orkiestrę jeszcze atrakcyjniejszą. Do życzeń dla zespołu ziemi złotoryjskiej dodajmy wsparcie dla orkiestry – takie, na jakie każdego z nas stać prywatnie lub wynikające z urzędowego obowiązku. 

Batutę dyrygencką dzierżyli:

 • Wasylak Józef 1949 - 54
 • Werbowy Jan 1954 - 69
 • Francuz Zdzisław 1969 - 71
 • Mrzyk Paweł 1971 - 72
 • Łuczyszyn Władysław 1972 - 89
 • Wijatkowski Mieczysław 1989 - 91
 • Działalność zawieszona 1991 - 92
 • Wijatkowski Mieczysław 1993 - 2008
 • Bajowski Jan 2008 -13
 • Kuźniar Czesław - kapelmistrz 2013 - nadal
 • Krupiński Zbigniew - dyrygent 2013 - nadal

Alfred Michler

Więcej informacji w: Orkiestra Zakładów Górniczych "Lena"  (rys historyczny z okazji 70-lecia zespołu). Oprac. Alfred Michler, wyd. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Złotoryja 2019