Zdj. Gazeta Złotoryjska

Nasi przedstawiciele wzięli udział, jak co roku w uroczystym apelu z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Złożyli - wraz z delegacjami szkół, organizacji i instytucji  kwiaty pod pomnikiem Niepodległości.