14 marca 2024 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej PODN w Złotoryi odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze. Prezes TMZZ Kazimiera Tuchowska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z pracy Towarzystwa w 2023 r.

Skarbnik Włodzimierz Bajoński odczytał sprawozdanie finansowe.  Przedstawiono także sprawozdanie komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Wszystkie dokumenty zostały przyjęte przez uczestników zebrania.   Zatwierdzono także plan pracy na rok 2024. Omówiono działania planowane do realizacji.