20 marca w ZOK odbyła się Gala Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskie 2023. Do tego tytułu nominowano: Aleksandra Borysa, Zenona Durachtę, Mariusza Garberę, Zbigniewa Mosonia oraz Wacława Patalasa. Kapituła wyborów zadecydowała w  głosowaniu, że Człowiekiem Ziemi Złotoryjskiej 2023 został Zbigniew Mosoń.

Galę prowadziła Iwona Pawłowska – przewodnicząca kapituły i jednocześnie redaktor naczelna „Echa Złotoryi”. Kazimiera Tuchowska - prezes TMZZ podziękowała redakcji czasopisma z okazji ukazania się jego 200. numeru. Na scenę wyszli redaktorzy i  współpracownicy ”Echa”. Wręczono kosz słodkości ufundowany przez TMZZ. Znalazł się w nim także miód z Gospodarstwa Rolnego Elżbiety i Wiesława Skopów.

Beata i Jarosław Jańtowie przybliżyli sylwetki „Wielkiej Piątki”. Następnie ogłoszono Laureata. Głos zabrał Burmistrz Robert Pawłowski, który pogratulował wszystkim nominowanym słowami: „Siła ziemi złotoryjskiej tkwi w ludziach. W ludziach nieprzeciętnych, którzy potrafią porwać za sobą innych”. Zaprosił na scenę Aleksandra Borysa, któremu podziękował za to, że jest szczególnym obywatelem naszego miasta, pracującym od wielu lat na rzecz ziemi złotoryjskiej. W trakcie Gali mieliśmy okazję obejrzeć występy tancerzy ze Street Dance Academy i posłuchać wokalistek – uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi. Na koniec Roman Gorzkowski zaprosił wszystkich na otwarcie bardzo ciekawej wystawy starych widokówek Złotoryi.

Restauracja „Przy Miłej” zasponsorowała pyszne podpłomyki alzackie. Podziękowano również pozostałym sponsorom Gali: Urzędowi Miasta, RPK w Złotoryi, Nadleśnictwu ZOK.

Zdj. „Gazeta Złotoryjska” i e-legnickie.pl