Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej zaprasza wszystkich członków na  zebranie sprawozdawcze za 2023 r. Zebranie odbędzie się dniu 14 marca o godz.16:00 w sali konferencyjnej POPPP  przy ul. Szkolnej 1.

Przebieg spotkania:

  1. Przywitanie uczestników zebrania
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Wybór komisji uchwał i wniosków
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności TMZZ w 2023 r./merytoryczne, finansowe/
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  6. Udzielenie Zarządowi absolutorium
  7. Dyskusja
  8. Prezentacja planu pracy na 2024 r.