Od czasu utworzenia Ośrodka Dokumentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej zorganizowano tutaj wiele wystaw.
Między innymi zaprezentowane zostały:
- wystawa twórczości młodzieży szkolnej z Gimnazjum w Zagrodnie, - wystawa malarstwa Hanny Krzewskiej-Lis, ODiODZZ,
- wystawa Ziemia złotoryjska na dawnej widokówce, Muzeum Złota, organizator Klub Kolekcjonera, Muzeum Złota, 
- wystawa malarstwa Krzysztofa Łabatczuka, ODiODZZ
- wystawa haftu Marii Gawlik, ODiODZZ
- wystawa malarstwa Lidii Malickiej, ODiODZZ 
- wystawa z okazji 800-lecia Dobkowa
- zbiory dokumentujące historię oświaty złotoryjskiej

Kolejne wystawy są opisywane w artykułach w dziale Aktualności