Podczas uroczystej gali odbyła się prezentacja multimedialna „wielkiej piątki”, a właściwie to „9”, w której znaleźli się: Stanisław Zawadzki (instruktor modelarstwa w Złotoryjskim Ośrodku Kultury), Zbigniew Soja (Wielki Mistrz PBKZ), Katarzyna Iwińska, Natalia Widomska i Sylwia Dudek-Kokot (inicjatorki Złotoryjskich Spacerów z Historią), Monika Kaczmarek (prezeska Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Złotoryi) oraz Marcin Zawiślak, Agnieszka Ardeli i Jacek Kazan (członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Złotoryi).

Najważniejszym punktem imprezy było przyznanie tytułu „Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2022”. Najpierw  jednak Iwona Pawłowska, przewodnicząca kapituły, wręczyła statuetkę Aleksandrze Roś, laureatce plebiscytu za rok 2019, ponieważ z powodu pandemii nie odbyła się Gala w 2020 roku.

Człowiekiem Ziemi Złotoryjskiej 2022  został Zbigniew Soja – Wielki Mistrz Polskiego Bractwa Kopaczy Złota.

Galę urozmaicił pokaz tańca w wykonaniu tancerzy ze Street Dance Academy, fragmenty spektaklu „Dziób w dziób” w wykonaniu teatru Trzech Pokoleń i wystawa zdjęć przyrodniczych autorstwa Dariusza Dury.

Zdjęcia „Gazeta Złotoryjska”