24 marca 2022 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, kończące kadencję Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa za lata 2019-2022. Podziękowano im za dotychczasową pracę. Udzielono absolutorium. Po zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i  finansowego oraz sprawozdań komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego odbyły się wybory nowych władz Towarzystwa. Oto aktualny skład Zarządu.

Prezes: Kazimiera Tuchowska
Wiceprezes: Aleksander Borys
Skarbnik: Włodzimierza Bajoński
Sekretarz: Małgorzata Pokrywka

Członkowie:
Maria Leśna
Wioleta Michalczyk
Marcin Szarata