23 marca 2023 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej PODN w Złotoryi. Tradycyjnie prezes TMZZ Kazimiera Tuchowska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z pracy Towarzystwa w 2022 r. Skarbnik Włodzimierz Bajoński odczytał sprawozdanie finansowe. Nie było uwag do przedstawionych dokumentów. Zatwierdzono także plan pracy na rok 2023. Wręczono legitymacje członkowskie nowoprzyjętym członkom i podziękowanie dla pani księgowej TMZZ za dotychczasową pracę.