Zaplanowane przejście kolejny raz Drogą św. Jakuba rozpoczęło się w dniu 25 lipca 2009 r. o godz. 8.50 przed kościołem św. Antoniego w Jerzmanicach Zdroju. Rozpoczęliśmy mszą św. o godz. 9.00 a następnie wyruszyliśmy z Jerzmanic Zdroju przez Pielgrzymkę i Twardocice do Rochowa. Tutaj (przy krzyżu pokutnym i w pobliżu granicy powiatu) opuściliśmy Drogę i przez Świątek oraz Złotoryjski Las doszliśmy do Choińca skąd prywatnymi środkami transportu lub autobusem zamówionym przez TMZZ wróciliśmy do Złotoryi.