Archiwum

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej pragnie poinformować, że w 2009 r. na nasze konto bankowe wpłynęły z trzech Urzędów Skarbowych niżej wymienione kwoty:

Już kilkanaście miesięcy minęło od ostatnich artykułów w Echu na temat groźby, jaka zawisła nad rezerwatem „Wilcza Góra” a nawet nad całym wzgórzem, w związku z planami kopalni, eksploatującej bazalt. Wszystkim zainteresowanym tematem przekazujemy niniejszym, jak się wydaje, kilka bardzo ważnych i dobrych informacji.