Jak w ubiegłych latach, tak i teraz, kilkanaście osób z TMZZ, w dniu 2 kwietnia o godz. 2137 spotkało się na Ścieżce św. Jadwigi pomiędzy Kopaczem a Rokitnicą, przy drzewku, które nosi imię Jana Pawła II. Zapłonęły znicze i pod gwiaździste niebo popłynęły słowa „Barki” oraz nastrojowej organowej melodii w wykonaniu Marii Kałkus. 

Przypomniano słowa Juliusza Słowackiego, przepowiadające przyjście polskiego papieża, ktoś z zebranych zauważył, że drzewko rośnie bardzo powoli, z trudem wrastając w Ziemię Złotoryjską. A może dzieje się tak z naszej winy, bo właśnie my zapominamy na co dzień żyć naukami Papieża i wartościami, które głosił? 
 W Złotoryi przy Nadleśnictwie rośnie dąb, wyrosły z nasion poświęconych przez Jana Pawła II, przy Ścieżce św. Jadwigi buk, miejsce naszych spotkań, a w Rzymówce dąb Jego imienia. Jan Paweł II jest patronem złotoryjskiego Licem Ogólnokształcącego. 
 Roman Gorzkowski