Późnym popołudniem 17 stycznia 2013 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbyło się uroczyste podsumowanie 25 lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Spotkanie prowadziły panie: Kazimiera Tuchowska i Danuta Sosa a uroczystość otworzył Prezes - pan Aleksander Borys. Minutą ciszy uczciliśmy nieobecnych już wśród nas członków Towarzystwa. Potem  nowoprzyjętym członkom Towarzystwa zostały wręczone legitymacje.

Licznie przybyli goście mogli zapoznać się z historią powstania TMZZ, którą przybliżył nam jeden z jego założycieli pan Alfred Michler , zarazem jego pierwszy Prezes. Po nim wystąpili kolejno: Roman Gorzkowski i Aleksander Borys. Opowiedzieli o działalności TMZZ pod ich rządami. Po ich wystąpieniu mieliśmy przyjemność wysłuchać piosenek w wykonaniu uczennic Gimnazjum w Złotoryi: Pameli Śliwińskiej, Kingi Wróbel i Hanny Markiewicz.

Następnie głos zabrali kolejni Przewodniczący Rady Programowej ODiODZZ: Zenon Bernacki, Józef Banaszek, Roman Gorzkowski i Wioleta Michalczyk. Każde z wystąpień Prezesów i Przewodniczących było urozmaicane pokazem zdjęć, dzięki którym można było przypomnieć sobie całe 25 lat. A działo się w tym czasie bardzo wiele. Na koniec wystąpień wysłuchaliśmy utworu na fortepian w wykonaniu uczennicy Gimnazjum Martyny Mąkowskiej.

Następnie głos zabrali goście zaproszeni, którzy podziękowali na ręce Zarządu całemu Towarzystwu za pracę na rzecz ziemi złotoryjskiej i jej mieszkańców oraz poprosili o dalsze działania.

Uroczystość zakończył występ zaprzyjaźnionego z Towarzystwem chóru nauczycielskiego „Bacalarus”, który przypomniał nam swoimi kolędami świąteczny czas. Na koniec odśpiewano Towarzystwu tradycyjne „100 lat” i pojawił się wspaniały tort urodzinowy. Uroczystość zakończyła się kuluarowymi rozmowami na temat wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce w 25-leciu i oczywiście również zamierzeń na przyszłość. - Fotoreportaż