W "Echu Złotoryi" z października 2020 r. ukazał się artykuł "Spacery ze św. Jadwigą". Zapewne ten tekst miał ma myśli Alfred Michler, pisząc o "wykrzywianiu prawdziwego obrazu oraz podnoszeniu osobistych zasług przez nieuprawnione osoby", odnośnie wytyczania jadwiżańskich szlaków (tekst "Wędrówki Jadwigi oraz nasze wędrówki z Jadwigą").

Oświadczam, że nie mam udziału ani w podjęciu takich idei jak Ścieżka św. Jadwigi, Szlak Źródlany oraz Szlak Czterech Świątyń Jadwiżańskich, ani w realizacji ich najważniejszych założeń. Proszę o wybaczenie Alfreda Michlera, że pominąłem Jego nazwisko we wspomnianym artykule.
Roman Gorzkowski