Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej uchwałą z dnia 7 listopada 2020r. powierzył Pani Iwonie Pawłowskiej
obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika Echo Złotoryi.


K.Tuchowska
Prezes TMZZ