Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej i Gmina Wiejska Złotoryja

zapraszają mieszkańców miasta do udziału

w  XIX Rajdzie Jadwiżańskim,
w dniu 8 października 2016 r.

Zbiórka uczestników Rajdu o godzinie 9:00  przed kościołem Św. Jadwigi.
Rajd  odbędzie  się  bez  względu  na  pogodę.

 Wójt Gminy Złotoryja Maria Leśna              Prezes Zarządu TMZZ Aleksander Borys

Za wielokrotny udział w Rajdzie można też uzyskać Odznakę Jadwiżańską - tu jej Regulamin.