Jak zwykle gwarnie i wesoło, ale w niezwykłym otoczeniu Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej odbyły się tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Regionalisty. Jubileuszowa, bo już 15 z kolei impreza została przygotowana przez TMZZ i Gimnazjum w Świerzawie. Kilka(naście) fotografii zamieściliśmy w galerii, a relację w dalszej części.

XV Powiatowy Dzień Regionalisty „W Sudeckiej zagrodzie…”

W słoneczny jesienny poranek 23 września 2016 r. w Dobkowie zaroiło się od grup dzieci i młodzieży, które wzięły udział w kolejnym – już XV -  Powiatowym Dniu Regionalisty, organizowanym cyklicznie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej oraz jedną z szkół powiatu. Tym razem spotkanie współorganizowało Gimnazjum
w Świerzawie, a stroną merytoryczna zajęli się pracownicy Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej. Na 5 trasach gry terenowej pojawiła się ponad setka młodych ludzi, którzy wraz z opiekunami mieli do wykonania szereg ciekawych zadań, przygotowanych przez edukatorów z Zagrody Edukacyjnej.  W pakiecie startowym znajdowały się: opis trasy, opis geologiczny i przyrodniczy, niezbędne naczynia laboratoryjne i materiały plastyczne oraz zadania dla uczniów w formie, m.in. kart pracy. Każda trasa liczyła 2-3 km i była specjalnie oznakowana.

Grupa 1 (Gimnazjum w Zagrodnie i Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Pielgrzymce)  startowała w Mochowie (Jurczyce) i poznawała trzy okresy wulkanizmu. Grupa 2 (Gimnazjum w Wilkowie i Gimnazjum Dwujęzyczne w  Złotoryi)  szła śladami dawnej pustyni od Starej Kraśnicy. Grupa 3 (Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi: Szkoła Podstawowa im. H. Brodatego i Gimnazjum im. V. Trozendorfa) szukała śladów epoki lodowcowej pomiędzy Lipą a Dobkowem. Grupa 4 (Gimnazjum w Świerzawie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Złotoryi i Szkoła Podstawowa w Nowym Kościele) zajęła się rozpoznawaniem podwodnych wulkanów na terenie Dobkowa. Ostatnia - 5 grupa (Szkoły Podstawowe z Rokitnicy i Sędzimirowa) miała za zadanie poznać zjawisko rafy koralowej.

Po  dotarciu na metę -  do Zagrody Sudeckiej, nieco zmęczeni, ale zadowoleni uczestnicy zgromadzili się w sali Wiejskiego Domu Kultury, udostępnionej dzięki uprzejmości Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie -  Haliny Zychowicz-Michoń.  Tam zostali powitani przez edukatorów: Julię Jankowską, Monikę Cychowską i Marcina Jaśkiewicza. W imieniu Zarządu TMZZ powitała zebranych Wioleta Michalczyk. Następnie każda z grup  przedstawiła w bardzo ciekawy sposób rezultaty swojej pracy na trasie. Można było poznać mnóstwo interesujących naukowych informacji.

Po prezentacjach miało miejsce wręczenie pamiątkowych podziękowań dla drużyn i  ich opiekunów oraz materiałów promocyjnych dla bibliotek szkolnych. W tej części uczestniczyli przybyli goście:  Starosta Powiatu Złotoryjskiego Ryszard Raszkiewicz oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk. Oboje  podkreślali w swoich   przemówieniach rolę  regionalizmu w edukacji dzieci i młodzieży. Towarzyszyli im: Prezes TMZZ Aleksander Borys, Dyrektor Gimnazjum w Świerzawie Romana Kaszubowska i Julia Jankowska w imieniu Prezesa Stowarzyszenia Kaczawskiego – Eweliny Rozpędowskiej. Wspomniano również, że znajdujemy się w miejscowości, która otrzymała tytuł wicemistrza w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2016.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy podzielili się na dwie grupy i kolejno zwiedzali centrum nauki, gdzie czekali na nich edukatorzy, którzy w zajmujący sposób tłumaczyli im zjawiska geologiczne i przyrodnicze. W międzyczasie pozostali zajadali się pysznymi pierogami i ciastem.

Tegoroczny Dzień Regionalisty mógł się odbyć dzięki pozyskanemu przez TMZZ dofinansowaniu ze strony Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa oraz środkom własnym Towarzystwa i pomocy Dyrekcji Gimnazjum w Świerzawie. Całość koordynowały członkinie Zarządu TMZZ: Wioleta Michalczyk i Małgorzata Pokrywka.

Kolejny już za rok. Mamy nadzieję, że będzie równie udany i ciekawy, jak ten właśnie zakończony.