W dniu 12 kwietnia 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Pielgrzymce w ramach działań projektowych ”Smaki i nuty tradycji” realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymce  odbyły się warsztaty genealogiczne przeprowadzone przez Danutę Sosę i  Joannę Sosę-Misiak. Prowadzące wprowadziły zebranych w  tajniki dokumentowania dziejów rodziny i sporządzania drzew genealogicznych.  Przybliżyły uczestnikom spotkania sposoby i formy poszukiwania informacji o swoich przodkach.

   

 

Na początku spotkania  padły między innymi następujące pytania: Jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny? Jakie są źródła informacji i gdzie można je znaleźć? Od czego rozpocząć poszukiwania? Zebranych zapoznano ze słownikiem genealogicznym - niektóre staropolskie określenia wywołały rozbawienie i chęć zapisania słówek.
Przeprowadzone warsztaty dostarczyły wiedzy na temat instytucji dysponujących dokumentami archiwalnymi oraz w jaki sposób pozyskać  kopie z zasobów.  Prowadzące  zachęcały do zbierania pamiątek rodzinnych, takich jak: akty USC, fotografie, świadectwa, akty notarialne, legitymacje, listy, ale również do dokumentowania swojego życia poprzez pisanie dzienników i pamiętników, także sporządzanie zapisów z rozmów z krewnymi. To spotkanie  pozwoliło zdobyć  świadomość o zakresie materiałów przydatnych w odkrywaniu  korzeni i dziejów rodziny oraz o konieczności podania autora wypowiedzi czy zapisu.

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny i odtworzyć historię rodzinną. Panie  w ciekawy sposób opowiedziały o własnej drodze „w wędrówce do korzeni”  demonstrując  np. XIX-wieczne listy pasażerów na statkach w rejsie do Ameryki i z pobytu listy do rodziny . Podczas spotkania okazało się, że większość przybyłych gości ma kresowe korzenie. Kilku uczestników przyniosło swoje rodzinne zdjęcia, które obecni obejrzeli z zainteresowaniem. Pani Daria Poręba zaprezentowała historię swojej rodziny wydaną w postaci publikacji przygotowanej przez krewnego  - legniczanina Marcina Makucha.
Prezentowane były również pozycje literatury, które mogą być źródłem wiedzy genealogicznej oraz mogą być inspiracją do własnych poszukiwań rodzinnych .
Dokumentowanie dziejów rodziny  jest bardzo ważne ze względu na zachowanie tożsamości narodowej i kulturowej, wszak losy rodzin tworzą historię narodu. Warsztaty dały możliwość integracji międzyludzkiej, wymiany doświadczeń i promowania działań edukacyjnych służących pielęgnowaniu wartości tworzących poczucie tożsamości narodowej. Spotkanie zakończono sekwencją, że to seniorzy są odpowiedzialni za przygotowanie i opisanie posiadanych pamiątek, bo są ostatnim ogniwem, które jest w stanie spiąć czas miniony z teraźniejszością.

Warsztaty zaliczamy do udanych i już planujemy zorganizowanie kolejnych, gdyż wzbudziliśmy zainteresowanie tą tematyką. Zaproponowane zostały indywidualne konsultacje związane z tworzeniem drzewa genealogicznego konkretnej zainteresowanej rodziny.


Ewelina Niklewicz-Dębicka