Kalendarium wydarzeń

   Imprezy TMZZ na rok 2015

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze TMZZ odbyło się w dniu 6. marca 2014 o godzinie 17.00 gościnnie w sali konferencyjnej PODN przy ulicy Szkolnej 1 w Złotoryi.  Zarząd TMZZ przedstawił zebranym członkom Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe. Rada Programowa ODiODZZ zaś zaprezentowała plan pracy na rok 2014.

W dyskusji uczestnicy Walnego odnieśli się do wielu wątków działania Towarzystwa, w tym udziału TMZZ w wyborach samorządowych.

Zamieszczamy poniżej listę imprez planowanych do realizacji przez Towarzystwo w roku 2014.

Zapraszamy serdecznie do udziału w każdej z nich.

Jak wcześniej informowaliśmy, w dniu 14 marca 2013 o godz. 17.00 w siedzibie TMZZ w Domu Nauczyciela "Bacalarus", gościnnie w sali na parterze, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.

Zrealizowano przewidziany porządek obrad:
- sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia, wygłoszone przez Prezesa p. Aleksandra Borysa,
- sprawozdania organów TMZZ (skarbnik, komisje stałe),
- udzielenie zarządowi absolutorium za okres jego działania,
- informacje Rady Programowej i prezentację planu pracy TMZZ na rok 2013,
- wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję,

O składzie nowowybranego Zarządu TMZZ napiszemy po jego pierwszym zebraniu i ukonstytuowaniu się.

Foto z zebrania dostępne tutaj.

Kalendarz planowanych imprez TMZZ w roku 2013