18 października tego roku o godzinie 17.00 w siedzibie naszego Towarzystwa odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Historia i współczesność Pielgrzymki”.

Na wstępie zabrał głos prezes p. Aleksander Borys. Pogratulował organizatorom ciekawej inicjatywy i oddał głos p. W. Michalczyk, która przybliżyła licznie zgromadzonym gościom ideę  i cele tego przedsięwzięcia.

Ekspozycja zawiera licznie zgromadzone eksponaty, zarówno ze zbiorów prywatnych mieszkańców wsi, jak i przekazane przez organizacje działające na jej terenie. Całość jest ilustrowana fotografiami przedstawiającymi obiekty, ludzi i przyrodę Pielgrzymki. Na wystawie możemy podziwiać także dzieła lokalnych twórców.

Wystawę można zwiedzać do świąt Bożego Narodzenia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 15.00.  W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania z przewodnikiem (tel 76- 8788137 ). Zachęcamy szczególnie młodzież szkolną wraz z opiekunami, ponieważ jest to dla nich niecodzienna lekcja historii.

Relacja z otwarcia wystawy dostępna jest tutaj.