Prezes: Aleksander Borys

Wiceprezes: Kazimiera Tuchowska
Skarbnik: Bogusław Cetera
Sekretarz: Krzysztof Zamojski

Członkowie:
Józef Banaszek
Zenon Bernacki
Aleksander Pecyna
Danuta Sosa
Anetta Mazur

Zarząd zbiera się w  pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00