Prezes: Aleksander Borys
Wiceprezes: Kazimiera Tuchowska
Skarbnik: Krystyna Rybicka
Sekretarz: Małgorzata Pokrywka

Członkowie:
Zenon Bernacki (+)
Danuta Sosa
Wioleta Michalczyk

Zarząd zbiera się w  pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00