Aleksander Pecyna - Prezes
Tomasz Szymaniak - Wiceprezes
Krystyna Rybicka - Skarbnik
Anetta Mazur - Sekretarz

Zenon Bernacki
Aleksander Borys
Bogusław Cetera
Danuta Sosa
Kazimiera Tuchowska