Kalendarium wydarzeń

Powyższy tekst ukazał się w Echu Złotoryi w styczniu 2008 r. Za koniecznością odrestaurowania wspomnianego fragmentu zewnętrznego muru oraz wycięciem sąsiedniego drzewa opowiedział się jednoznacznie wojewódzki konserwator zabytków Zdzisław Kurzeja w wywiadzie udzielonym Echu w styczniu 2009 r. Nasza walka o „świadka koronnego” zakończyła się sukcesem – w 2009 r. ten fragment muru został odrestaurowany a drzewo wycięte!

 

TEMAT: „ Zabytkom na odsiecz. Szlakiem zamków, grodów i twierdz”

12 – 20 WRZEŚNIA 2009
Od dłuższego czasu można obserwować na terenie ziemi złotoryjskiej renesans idei regionalizmu. Tutaj działa kilka organizacji „miłośniczych”, z których największe i najdłużej działające to TMZZ, Polskie Bractwo Kopaczy Złota, Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych i Koło Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.

W tym roku przebiegały pod hasłem „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”. Dla TMZZ udział w tej imprezie nie podlegał dyskusji. Z pielęgnowanych tradycji wybraliśmy przede wszystkim nasze wielowiekowe związki ze świętą Jadwigą, Valentinem Trozendorfem, joannitami oraz młodsze korzeniami działania związane z Kresowianami i Drogą św. Jakuba.

- prowadzenie Ośrodka Dokumentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej
- prowadzenie lekcji regionalnych w Ośrodku
- prowadzenie Izby Kresowej, Sali Tradycji Oświaty, Izby Złotoryjskiej, Klubu Kolekcjonera 
- oprowadzanie wycieczek krajowych i zagranicznych
- wydawanie miesięcznika Echo Złotoryi