Kalendarium wydarzeń

Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa
oraz
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryskiej

zapraszają na konferencję

"Dawne prawo na Ziemi Złotoryjskiej"

w dniu 18 czerwca 2010r. o godz. 11.00
w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi, pl. Niepodległości 7

W dniu 12 marca 2010 odbyło się w siedzibie TMZZ w Domu Nauczyciela "Bacalarus" Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Zaproponowany porządek obrad przewidywał sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia, sprawozdania organów TMZZ oraz udzielenie zarządowi absolutorium za ubiegły okres.

Następnie, stosownie do postanowień statutu stowarzyszenia, odbyły się wybory Rady Programowej, TMZZ, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Gorąca dyskusja, która rozwinęła się w trakcie zebrania, dotyczyła analizy dotychczasowej działalności Towarzystwa oraz nowych propozycji i przygotowancyh planów najbliższych działań związanych z obchodami rocznicowymi 800-lecia miasta Złotoryja oraz rozwijania pracy TMZZ i rozpowszechniania stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego.

Szeroki opis przebiegu Walnego Zebrania zawiera artykuł w czasopiśmie "Echo Złotoryi".

W dalszy ciągu podtrzymujemy nasze przekonanie, iż powinien powstać Komitet Obchodów 800-lecia Złotoryi. Taki pomysł zgłosiliśmy już w na początku 2005 r. Przywołujemy zarazem fakt, że w kwietniu 2005 r. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Złotoryi z inicjatywy przedstawiciela TMZZ przyjęła odpowiedni wniosek. Tak ważną rocznicę w dziejach miasta powinny poprzedzić gruntowne przygotowania, które zaowocują szeroką jego promocją. Niestety, władze miasta nie widzą potrzeby powołania Komitetu, inaczej wyobrażając sobie przygotowania do jubileuszu (oraz inaczej rozkładają jego akcenty).

Oto garść pomysłów, zaproponowanych głównie przez członków TMZZ w różnorodnych dyskusjach i artykułach:

1. obchody winny mieć ogólnopolski i międzynarodowy charakter, z udziałem władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych, środowisk naukowych, obecnych i byłych mieszkańców miasta itp.; będzie to święto całej Ziemi Złotoryjskiej
2. wznowić „Dzieje Złotoryi” lub wydać obszerne opracowanie o powojennych dziejach miasta; opublikować „Słownik złotoryjan”
3. zorganizować sesję popularnonaukową, dotyczącą jubileuszu
4. odbudować bramę miejską przy Baszcie Kowalskiej
5. zaproponować Poczcie Polskiej emisję znaczka pocztowego z wizerunkiem miasta i okolicznościowym napisem
6. zaproponować mennicy państwowej wydanie okolicznościowej monety kolekcjonerskiej
7. zaproponować mieszkańcom miasta przygotowanie strojów historycznych, w których gremialnie wzięlibyśmy udział w korowodzie podczas obchodów jubileuszu
8. odrestaurować fontanny złotoryjskiego Rynku
9. w obchody zaangażować uczniów wszystkich szkół, a szczególnie szkoły, która przyjmie imię księcia Henryka Brodatego
10. w Rokitnicy, obok ruin zamku ks. Henryka Brodatego, ustawić fragmenty obwarowań, urządzić miejsce rekreacji, spotkań itp.
11. sprowadzić z Niemiec lub cerkwi w Królowym Moście koło Białegostoku jeden ze starych złotoryjskich dzwonów, pochodzących z kościoła Mariackiego ze Złotoryi
12. zaprosić(nie tylko w 1211 r.) stacje TV z kraju i zagranicy, celem jeszcze liczniejszych audycji o Ziemi Złotoryjskiej
13. wznieść makiety bram miejskich obok Baszty Kowalskiej, u wylotu ul. Solnej, ul. M. Konopnickiej oraz na Pl. Matejki (jeśli nie uda się odbudować na stałe bramę przy Baszcie)
14. wykonać pamiątkową fotografię 800 złotoryjan
15. zorganizować inscenizację bitwy wojsk francuskich, rosyjskich i pruskich o Wilczą Górę w 1813 r. z udziałem towarzystw historycznych z Rosji, Francji i Niemiec oraz licznych Złotoryja
16. zmobilizować władze miejskie i powiatowe, przedsiębiorców itp. do realizacji hasła „800 miejsc pracy na 800-lecie”
17. odnaleźć, odrestaurować i udostępnić fragment złotoryjskich podziemi
18. odrestaurować Basztę Kowalską oraz odtworzyć jej gotycki hełm, zniszczony w 1813 r.
19. zbudować Miasteczko Kopaczy Złota (Polskie Bractwo Kopaczy Złota) w najbliższych okolicach Złotoryi oraz Skansen Górniczy w Leszczynie ( Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych)
20. wybić pamiątkowy medal
21. zakończyć budowę kościoła św. Józefa Robotnika na Kopaczu i uroczyście przekazać wiernym( parafia św. Jadwigi)
22. w Muzeum Złota zorganizować stałą wystawę dotyczącą całej historii Złotoryi
23. podjąć starania o budowę obwodnicy miejskiej
24. odrestaurować obiekty stacji kolejowej

Rok 2007 r. to nie tylko dwudziestolecie istnienia Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej ale również piętnastolecie udostępnienia wieży kościoła NNMP. W 2008 r. upłynie 10 lat od otwarcia studni w tej świątyni. Od wielu lat łączą TMZZ i kościół Mariacki ścisłe więzy.