Zarząd TMZZ zaprosił wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze o godzinie 17.00 w dniu 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej na parterze Domu Nauczyciela "Bacalarus" w Złotoryi ul. Szkolna 1.

W porządku obrad zawarto m.in.
- podsumowanie działalności za rok 2011,
- plany Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej na rok bieżący