W świadomości społecznej – tej państwowej i lokalnej – ta data praktycznie nie istnieje. A jest ona niezmiernie istotna: to najtrwalsza reforma rządu Tadeusza Mazowieckiego, której fundament stanowiły pierwsze po II wojnie w pełni DEMOKRATYCZNE WYBORY samorządowe.

Przyćmione one zostały przez wcześniejsze kontraktowe wybory parlamentarne (4 VI 1989) oraz późniejsze wybory prezydenckie, a głównie starcie dwóch gigantów – Lecha Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego z nieoczekiwaną dozą egzotyki w osobie Stanisława Tymińskiego. Ojcem reformy samorządu terytorialnego był (jest) prof. Jerzy Regulski – postać też już prawie zapomniana.
Miasto i gmina również wybrała swój samorząd (do 20 XII 1991 była wspólna). Oto wybrańcy sprzed 30. laty:
1. ADASZEK Zdzisław
2. ANTONOWICZ Leszek
3. BĘBENEK Artur
4. GAWEŁ Mirosław
5. GAWROŃSKI Andrzej – wiceprzewodniczący
6. GLISTA Teresa
7. GRUSZCZYŃSKI Zbigniew
8. JUREWICZ Jan
9. KARDASZ Leszek
10. KUCHARSKA Eugenia
11. KUKLA Kajetan
12. KUSEK Jan – przewodniczący
13. LESZCZYŃSKI Wacław
14. ŁOJKO Ryszard
15. MRZYK Andrzej
16. PASTERNAK Wanda – wiceprzewodnicząca
17. RADJUSZ Władysław
18. REGULSKA Urszula
19. RUTA Kazimierz
20. SKAŁA Piotr
21. SKUCHA Kazimierz
22. SOJA Zbigniew
23. SZAŁAS Helena
24. TKACZYK Wiesław
25. WOLSKI Grzegorz
26. WOŹNIAK Wiesław
27. ZIMNY Bolesław
28. ZWIERZYŃSKI Kazimierz

Na stanowisko burmistrza rada wybrała Kazimierza Zwierzyńskiego. Spośród 28 ówczesnych rajców w aktualnej radzie jest Leszek Antonowicz, zasiadający w radzie z przerwami.
Te pierwsze historyczne wybory zarówno w Polsce, jak i w Złotoryi przyniosły pełny sukces kandydatom „Solidarności” – wówczas z nimi nikt nie mógł wygrać. TMZZ w każdym okręgu również wystawiało samodzielnie (wspólną listę zaproponowała nam jedna z silnych partii, ale propozycji nie przyjęliśmy) mocnych, kompetentnych merytorycznie kandydatów, lecz oni też przepadli. Warto jednak dodać, że na naszych listach znajdowało się dwoje kandydatów, którzy w ostatnim momencie przeszli na listy „S”, weszli do rady i odegrali w niej istotne role.

Alfred Michler