W kartce z kalendarza z 13.II.1945 r. przedstawiliśmy wkroczenie oddziałów radzieckich na teren Złotoryi i powiatu. Front radziecki posuwał się szybko dalej na zachód, ale za nim (ok.100 km) pozostał jeszcze „niewyzwolony” Wrocław, który jako twierdza „Festuna Breslau” bronił się nadal. Żołnierze radzieccy już zatknęli swój zwycięski sztandar na gmachu Reichstagu w Berlinie (2.V.1945r.), a więc poddanie twierdzy nastąpiło cztery dni później, niż stolicy III Rzeszy.

Poniżej treść dokumentu przedstawiającego warunki kapitulacji Twierdzy Wrocław:

 

WARUNKI KAPITULACJI

Pan komendant Twierdzy Wrocław gen. Piechoty Niehoff

Stosownie do Pana odpowiedzi dotyczącej honorowego poddania będącej w okrążeniu Pana twierdzy oraz będących w okrążeniu jednostek, proponuję następujące warunki:

1. Wszystkie pozostające pod Pana rozkazami oddziały zaprzestają działań bojowych
  w dniu 6 maja 1945 r. od godz. 14⁰⁰ czasu moskiewskiego od 13⁰⁰ czasu niemieckiego.

2. Poddaje Pan stan osobowy, uzbrojenie, wszystkie środki bojowe, środki transportu oraz nieuszkodzone środki techniczne.

3. Gwarantujemy Panu, wszystkim oficerom i żołnierzom, którzy stawiali opór, życie, wyżywienie, zachowanie własności osobistej oraz odznaczeń,
  a po zakończeniu wojny powrót do rodzinnego domu w ojczyźnie. Korpus oficerski będzie mógł nosić białą broń.

4. Wszystkim rannym i chorym zostanie zapewniona natychmiastowa pomoc lekarska ze strony naszych służb medycznych.

5. Ludności cywilnej gwarantujemy bezpieczeństwo oraz normalne warunki życia.

6. Panu osobiście oraz pozostałym generałom pozostawiamy samochody osobowe z obsługą,
  jak również stosowną obsługę dla generałów w niewoli.

 

Dowódca 6 Rosyjskiej Armii 1. Frontu Ukraińskiego Głuzdowski Generał ,    
Szef sztabu Panow
6 maja 1945 r.

 

Poniżej gen. Głuzdowski dopisał:

Gwarancje poczynione w tych 6 punktach odnoszą się również do Waffen–SS, które uczestniczyły w obronie Twierdzy Wrocław (Festung Breslau)

 

Przygotował 
Alfred Michler
na podst. GHHN z 21.IV.2020 str.54

 

Postscriptum do aktu kapitulacji

BRESLAU PO KAPITUALCJI

80 DNI 
• Trwało oblężenie Festung Breslau przez wojska sowieckie

80 TYSIĘCY
• Tylu cywilów zginęło w twierdzy, na którą hitlerowcy zamienili miasto

6 TYSIĘCY
• Tylu żołnierzy niemieckich zginęło, a 23 tys. zostało rannych (60 procent stanu)

21,6 TYSIĄCA
• Tyle domów legło w gruzach z 30 tys., które stały we Wrocławiu przed rozpoczęciem oblężenia

18 MILIONÓW
• Tyle metrów sześciennych gruzu zostało z miasta. Wypiętrzał się jak łańcuchy górskie

Źródło: Gazeta Wrocławska, 8 V 2020
A. Michler