Niewielkie miasto na terenie Francji, położone w departamencie Hautes-Pyrenees. Niewiele jest osób, szczególnie wśród wierzących, które nie słyszałyby o nim. A wiedzę tę zdobyli w kościele lub na nauce religii, kiedy ksiądz lub katecheta opowiedział im o prostej dziewczynce Bernadetcie, której 15 lutego 1858 roku w grocie objawiła się Matka Boska. Z czasem Lourdes stało się miejscem międzynarodowych pielgrzymek, po/w czasie których chorzy doznawali cudownych uzdrowień. Pielgrzymował tam kolos świata chrześcijańskiego i globalnego św. Jan Paweł II – jako pierwszy papież, a także np. skromna Ślązaczka z Brożca – moja matka Elżbieta; przywieziona stamtąd figurka Matki Boskiej stanowi cenną pamiątkę rodzinną. 


Ojciec proboszcz Bogdan Koczor ze złotoryjskiej, franciszkańskiej parafii potrafi przyciągnąć wiernych nie tylko słowem; słowa uczą, ale przykłady przyciągają. Toteż potrafił stworzyć klimat i atmosferę, aby naukę Kościoła, także społeczną naukę Kościoła przekazywać nie tylko z ambony. Przykładów mógłbym podać wiele, ale dziś muszę skoncentrować się na jednym - i jeszcze jednej osobie.
Za życia Patronki Śląska i Parafii Złotoryja słynęła ze złota. Dziś zostały nam po nim tradycja i muzeum, a odkryto agat. Nawiązują do niego współcześnie niektóre organizacje, np. Klub Strzelecki, Spółdzielnia Mieszkaniowa. Ale mamy również „Agaty Jadwiżańskie” – zespół słowno-muzyczny działający przy Rzymskokatolickiej Parafii św. Jadwigi. Zespół nie tylko istnieje, ale pod patronatem O. proboszcza Bogdana nabiera wigoru i rozwija się.
Na jego przykładzie dowodnie można wykazać, jak wiele zależy od człowieka, jego chęci działania. Spiritus movens tej grupy artystycznej jest Teresa Kopczak. Z uwagi na to, co chcę powiedzieć dalej, zostanie mi wybaczone, że teraz napiszę, iż legitymuje się „słusznym” (a w grupie „najsłuszniejszym) peselem. I mogłaby dołączyć do narzekających dyżurnych lub krytykantów. Na szczęście należy do tej grupy złotoryjan, którzy zarażeni są społecznikowskim ADHD. A na tę chorobę, też na szczęście, nie wynaleziono jeszcze szczepionki, ani lekarstwa. W przeszłości, jeszcze ze śp. Mężem Edwardem należała do kilku złotoryjskich chórów (chór ZNP przy PDK, później „Bacalarus” i równocześnie Chór Parafialny). Obydwoje łączyli to z pracą zawodową w LO.
Aktualnie Pani Teresa od kilku lat „specjalizuje się” w przygotowywaniu wartościowych misteriów, czyli montaży słowno-muzycznych o tematyce związanej z historią i tradycją Kościoła i jego nauką – każdemu z nas dedykuje jakieś przesłanie. Prezentowane misteria, których dotąd było minimum dziesięć, zawsze są starannie przygotowywane, „dopieszczone”. Ostatnie nosiło tytuł: PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ Z LOURDES W 162. ROCZNICĘ JEJ OBJAWIEŃ. „AGATY Jadwiżańskie” zaprezentowały go w złotoryjskiej Świątyni Jadwiżańskiej, w niedzielę 23 lutego 2020 r. o godz. 1600. Kwestie słowne wygłaszane przez wykonawców przeplatane były sukcesywnie przepiękną pieśnią „Po górach dolinach”. Jest ona ogólnie znana, co spowodowało, że do śpiewu włączał się cały kościół. To stanowiło dodatkową wartość tego przedstawienia i spotkania. Ważnym dopełnieniem była ikonografia trafnie dobrana przez – też społecznie „zainfekowanego” - Romana Gorzkowskiego.

Koleżanko Profesor, Ojcze Proboszczu oczekujemy rychłego, kolejnego spotkania. Może na którejś Majówce na Wzgórzu Zamkowym w Rokitnicy, w miejscu Kaplicy św. Jadwigi? Pewnie złotoryjski „zielony” autobus byłby skłonny uczynić taki dodatkowy kurs.

Alfred Michler