Odszedł 24. burmistrz Złotoryi

W powojennej historii Złotoryi urząd burmistrza piastowało dotąd 30 osób, w tym jedna kobieta. Wśród nich był Andrzej Gawroński – jako 24.

Andrzej Gawroński urodził się z ojca Jana oraz Heleny w Kuźminie, 24 stycznia 1941r. Małżeństwo zawarł z Haliną w roku 1967. W roku 1973 ukończył Politechnikę Wrocławską z tytułem inżyniera budownictwa lądowego. I zasadniczo Jego cała droga zawodowa związana była z tą dziedziną życia gospodarczego. Rozpoczął ją jako technolog w Zakładzie Ceramiki Budowlanej w Legnicy. Dalsze etapy także były związane z Legnicą poza okresem pracy w Lubinie i Kłodzku. W zasadzie zawsze pełnił stanowiska kierownicze (szefa produkcji, dyrektora) lub wysokie w kierownictwie.

Od II połowy lat 80. XX w. związany był bliżej ze Złotoryją poprzez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych w Legnicy, bardziej znane w Złotoryi jako PUT Zagrodno (w Złotoryi wybudowało dwa wielorodzinne domy nauczycielskie przy ul W.P. 48 i 48a oraz ul. Słonecznej 9 – 19) - obecnie przejęte przez miasto lub wykupione przez osoby prywatne.

W latach przełomu 1989/90 jest w Złotoryi i 1 października 1990 r. zostaje najpierw burmistrzem miasta i gminy Złotoryja, a po rozłączeniu się miasta i gminy (31 XII 1991) burmistrzem Złotoryi. I funkcję tę pełni do 19 grudnia 1992 r. Następnie przenosi się rodzinnie mieszkaniowo i zawodowo do Legnicy.

Dla A. Gawrońskiego oraz Złotoryi nie był to czas łatwy – raczej trudny. Jasnym i radosnym punktem jest z pewnością ukończenie złotoryjskiego liceum przez córkę Aleksandrę, która była członkiem Chóru Nauczycielskiego „Bacalarus”, a następnie dostała się do Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Wydarzenia, które w tym czasie zaszły w mieście nie zawsze miały bezpośredni związek z funkcją burmistrza, ale przypominam je dla przejrzystości historycznej. Powstał nowy oddział PKO oraz Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny. Biblioteka Publiczna otrzymała nową siedzibę. W wielkiej wieży kościoła NNMP TMZZ uruchomiło wieżę widokową i ukazywała się (1990/91) pierwsza lokalna gazeta w woj. legnickim „Echo Złotoryi” (TMZZ), która wskutek trudności gospodarczych złotoryjskich zakładów musiała zwiesić działalność (odnowiona 2006). Powstało prywatne przedszkole i szkoła podstawowa (ul. W.P.). Mniej przyjemne epizody to likwidacja Złotoryjskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego (w r. 1987 rozpoczęto rozbudowę SP-3) oraz odnotowanie w Złotoryi najwyższego bezrobocia na Dolnym Śląsku (luty 1992).

Andrzej Gawroński interesował się sportem, co przyniosło konkretne wyniki w rozwoju i umocnieniu klubu tenisowego ZTT; był jego prezesem, a także we władzach PZT. Podjęcie od dawna planowanej i długo przekładanej budowy hali sportowej przy SP-3 (obecnie „Tęcza”) to również wielki udział byłego burmistrza Złotoryi, choć był już wówczas w Legnicy. I tam już pozostał.

Andrzej Gawroński zmarł w Legnicy 25 października 2022 i został pochowany na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej.

Alfred Michler

Skład komputerowy: K. Rybicka