My Naród
My mieszkańcy Ziemi Złotoryjskiej

Czy obywatel może się ustosunkować do wynagrodzenia swojego Burmistrza?

Chciałbym pogratulować postawy i dobrze rozumianej oceny sytuacji Panom: wójtowi Janowi Tymczyszynowi, burmistrzom Robertowi Pawłowskiemu, Pawłowi Kisowskiemu i Sławomirowi Maciejczykowi.

Chcielibyśmy, aby nasi włodarze zarabiali godziwie, aby zarabiali dużo. Ale bardziej jeszcze chcielibyśmy, aby kierowali naszymi miastami  i gminami dobrze, aby mieli dokonania i Oni, i nasi radni – takie dokonania, które będziemy pamiętać w historii miasta czy powiatu, aby podwyżki się należały, aby nie budziły żadnych wątpliwości. W tych wszystkich dokonaniach, my naród, my mieszkańcy ziemi złotoryjskiej będziemy w miarę naszych możliwości Was wspierać. I wtedy podwyżki będą oczywiste i bezdyskusyjne, i nie będą zależały tylko od przypadkowej większości w radzie miasta czy gminy.

A jeśli do tego włodarze wykażą się skromnością i zrozumieniem dla gminnego budżetu – jak pan wójt Jan Tymczyszyn – to tylko pogratulować.

Bo jeśli nie ma dokonań to czy rzeczywiście potrzebny jest wójt czy burmistrz? Czy moralna, czy naturalna jest podwyżka?

I Starostwo też. Także za złotoryjski szpital.

Aleksander Borys