W Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej minęła kolejna kadencja. Taka sytuacja wymaga przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które zwołano na 3 kwietnia 2019 r. Z wielką starannością zebranie prowadziła wiceprezes Kazimiera Tuchowska. Przewodniczył Aleksander Borys - prezes.

W zebraniu uczestniczyli goście z Wrocławia przedstawiciele Dolnośląskiego Towarzystwa Kulturalnego poprzednio (Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego), w składzie: prezes - dr hab. prof. Stefan Bednarek , wiceprezes - Marek Nałęcz-Socha, członek Zarządu - Danuta Kołodziej, którzy po wysłuchaniu sprawozdania nie szczędzili słów podziwu w uznaniu bogatego planu i rozbudowanych form jego realizacji. Goście przywieźli niespodziankę – Medal Aleksandra Patkowskiego dla Danuty Sosy – członka Zarządu Towarzystwa od jego prapoczątków, gdyż pierwotnie działało jako Komisja Historyczna.

Zebranie przyjęło uzupełnienia w Statucie. Przedstawiono sprawozdania poszczególnych komisji i po udzieleniu absolutorium zarządowi, przystąpiono do wyborów. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono władze TMZZ:
ZARZĄD: prezes – Kazimiera Tuchowska, wiceprezes – Aleksander Borys skarbnik – Krystyna Rybicka ,sekretarz – Małgorzata Pokrywka, członkowie: Maria Leśna, Wioleta Michalczyk, Danuta Sosa.
KOMISJA REWIZYJNA: Waldemar Chabior – przewodniczący, członkowie: Lidia Malicka, Jan Wolski. 
SĄD KOLEŻEŃSKI: Bogusław Cetera, Karol Łąk, Jan Nowak.

 

Tekst: Danuta Sosa