Publikujemy zmieniony i ogłoszony tekst Statutu:
- tutaj do przeczytania bezpośrednio na stronie,
- tutaj do pobrania w postaci pliku PDF